Schomberg weather - 6 December 2022

Current


Light sleet

Forecast

Min 0.1° - Max 2.6°


Moderate rain

2022-12-06 00:00

2.3°


Mist

2022-12-06 01:00

2.3°


Light sleet

2022-12-06 02:00

2.2°


Light sleet

2022-12-06 03:00

2.1°


Light sleet

2022-12-06 04:00


Light sleet

2022-12-06 05:00

1.9°


Moderate snow

2022-12-06 06:00


Moderate snow

2022-12-06 07:00

2.3°


Heavy snow

2022-12-06 08:00

2.2°


Heavy snow

2022-12-06 09:00

2.2°


Heavy snow

2022-12-06 10:00

2.2°


Heavy snow

2022-12-06 11:00

2.3°


Heavy snow

2022-12-06 12:00

2.4°


Moderate snow

2022-12-06 13:00

2.5°


Heavy snow

2022-12-06 14:00

2.6°


Moderate snow

2022-12-06 15:00

2.2°


Moderate snow

2022-12-06 16:00


Moderate or heavy snow showers

2022-12-06 17:00

1.8°


Light snow showers

2022-12-06 18:00

1.7°


Light snow showers

2022-12-06 19:00

1.4°


Heavy snow

2022-12-06 20:00

0.9°


Moderate snow

2022-12-06 21:00

0.8°


Moderate snow

2022-12-06 22:00

0.5°


Heavy snow

2022-12-06 23:00

0.1°


Moderate or heavy snow showers

Schomberg weather, Schomberg houses for sale, jobs Schomberg